TOUR CẦN THƠ - AN GIANG 1 NGÀY

1,000,000đ 900,000đ

 Thời gian khởi hành: Hàng ngày

 Địa điểm khởi hành: Điển hẹn

 Thời gian tour: 1 ngày

 Phương tiện di chuyển: Ô tô

-10%

TOUR CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU 1 NGÀY

1,000,000đ 800,000đ

 Thời gian khởi hành: Hàng ngày

 Địa điểm khởi hành: Điển hẹn

 Thời gian tour: 1 ngày

 Phương tiện di chuyển: Ô tô

-20%

TOUR CẦN THƠ - CÀ MAU 1 NGÀY

1,500,000đ 1,200,000đ

 Thời gian khởi hành: Hàng ngày

 Địa điểm khởi hành: Điển hẹn

 Thời gian tour: 1 ngày

 Phương tiện di chuyển: Ô tô

-20%

TOUR CHỢ NỔI CÁI RĂNG - CỒN SƠN 1 NGÀY

900,000đ 700,000đ

 Thời gian khởi hành: Hàng ngày

 Địa điểm khởi hành: Điển hẹn

 Thời gian tour: 1 ngày

 Phương tiện di chuyển: Tàu du lịch, ô tô và đò

-23%